Stranica o tipovima mašina za zaštitu bilja, orošivača, prskalica, delovima, savetima za upotrebu. Noviteti i stariji modeli.

Tipovi, sastavni delovi, fikcija pojedinih delova, tehnološki proces rada: prskalica, orošivača; aerozolne tehnike; vazduhoplovne tehnike; tehnike za ddd semena. Organizacija primene, mere i načini održavanja i čuvanja mašina.

Pravilan sistem (način) agregatiranja pogonske i adekvatnih priključnihm ašina izučavanih tokom teorijske nastave. Njihova pravilna regulacija (podešavanje) i pravilna primena u cilju kvalitetne, produktivne, ekonomične realizacije radne operacije i zaštite životne sredine

Vučene prskalice John Deere

Proizvodnja prskalica pod imenom "John Deere" je nastala integracijom sa firmom "Duven" koja je imala višedecenijsku tradiciju u proizvodnji poljopriv

Klasični orošivači za zaštitu bilja

Sadašnja tehnika primene pesticida u voćnjacima i vinogradima zasniva se gotovo isključivo na postupku raspršivanja pomoću vazdušne struje proizvedene ventilatorom orošiv

Reciklažni orošivači

Rad reciklažnih orošivača sa zasniva na recikliranju zaštitne tečnosti koja se nije deponovala na odredište tako što se hvata u posebnu komoru, prečišćava i vraća u ponov