Krediti za nabavku mehanizacije

Kakav dug, jedva sam otplatio kredit koji vučem sedam godina. Ma nikada više!
Međutim, najčešće sredstvo obezbeđenja novca je i dalje kredit.

Tako većina nas razmišlja nakon višegodišnje otplate kredita, kamata, zateznih kamata , rata i ratica. A retko ko razmišlja o tome pre podizanja kredita. Svi misle, ma lako ću. Samo meni da legnu novci na račun i svi moji problem ili bar deo, će biti kao rukom odnešeni. I u većini slučajeva obično to tako biva u početku, ali kako vreme prolazi sve nam je teže da otplaćujemo rate, dešava se da kasnimo. A neko u međuvremenu ostane i bez posla što dodatno otežava situaciju. Kako to sve preduprediti, ili bar rizik svesti na minimu. Pokušaću da vam dragi poljoprivrednici, uz stručnu pomoć, ukažem na neke pojedinosti na koje bi trebalo da obratite pažnju prilikom podizanja kredita. Kao primer smo uzeli kredit za nabavku mehanizacije, imajući na umu da je upravo ona  u našoj zemlji u velikom zaostatku i da je poprilično stara.
Odgovore sam potražio od  nadležnih za odobravanje kredita u sektoru za agro i ruralni program Opportunity Banke.

Imajući na umu, iz mog prošlomesečnog istraživanja da je mehanizacija u Srbiji u proseku stara oko 25 godina, najpre me je zanimalo, menja li se svest poljoprivrednika u Srbiji, kada je u pitanju nabavka mehanizacije na kredit ?

Od Dejana Milovanovića, Direktora agro i ruralnog razvoja Opportunity Banke dobijam  sledeći odgovor.
“Već uveliko možemo reći da se menja. S obzirom da retko gde postoji mogućnost da poljoprivrednici putem pariteta nabavljaju osnovna sredstva, najčešći način nabavke, pored plaćanja kešom iz ušteđevine, odnosno akumuliranog profita iz prethodnih godina, jeste kredit. Poljoprivrednici su svesni da stara mehanizacija znači i veću potrošnju goriva, lom zrna i generalno veće gubitke, tako da uvek razmišljaju o tome da obnove svoju mehanizaciju, kako pogonsku, tako i priključnu. Opportunity banka je mikrofinansijska banka koja obezbeđuje kredite i druge finansijske usluge preduzetnicima, mikro i malim preduzećima, ruralnim domaćinstvima i poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji, kao i drugim klijentima koji imaju otežan pristup finansijskim uslugama. Kad kažemo mikrofinansijska banka to znači da 85% našeg kreditnog portfolija čine mikro krediti iznosa do 5.000 evra, koje karakteriše brza isplata i minimum dokumentacije potrebne za realizaciju kredita.”

Koliko je Vaša banka odobrila kredita za nabavku mehanizacije u protekloj godini?

“Ukupno za osnovna sredstva i investicije, što su kategorije koje obuhvataju i dobrim delom poljoprivrednu pogonsku i priključnu mehanizaciju, polovnu i novu, u 2014.godini Opportunity banka je isplatila 4.064 kredita u vrednosti od 14.6 miliona evra”.

Kako i sam imam kredit, znam da mi je najveće opterećenje  prikupljanje dokumentacije i silna čekanja u redovima. Iz tog razloga ovaj razgovor se nastavlja u tom pravcu. Mora li podizanje kredita da prate ta silna papirologija i čekanja?

“U Opportunity banci, trudimo se uvek, da zarad što bolje i brže usluge ka našim klijentima, papirologiju svedemo na neophodni minimum.Konkretno, za samo podnošenje zahteva, potrebna je samo lična karta.Nakon toga, u okviru procesa kreditne analize, klijent dostavlja uglavnom samo dokumentaciju koja je propisana kao minimalna od strane Narodne banke Srbije, a to je rešenje o registraciji gazdinstva i uverenje o poreskim obavezama. Eventualna dodatna dokumentacija odnosi se na veće iznose kredita gde je neophodan žirant ili obezbeđenje, ali u našoj banci, za kredite  do 10.000 evra, što je najveći broj kredita, i do roka od 24 meseca, u najvećem broju slučajeva, ne zahteva se žirant niti bilo koje drugo dodatno obezbeđenje”.

Koliko su zaista povoljni krediti za naše paore?

“Realno je lako napraviti matematiku na individualnom nivou. Ključno je da poljoprivrednik realno proceni da li će takvom investicijom, on unaprediti svoje gazdinstvo, smanjiti troškove i time povećati svoje prihode ili ne, i ako da, za koliko tj. da li planirana investicija ima smisla. Takođe, važno je da pravilno proceni visinu rate koju može sa sigurnošću otplaćivati u tom periodu, i onda je čitava priča kompletna, i poljoprivrednik slobodno može ući u kupovinu takve mašine.”

 Kolika je godišnja kamata?

“Postoji vrlo veliki raspon  kamata, u zavisnosti da li je krediti dinarski ili indeksiran u evrima, u zavisnosti od iznosa kredita, roka i sl. Ono što bismo hteli da istaknemo je da trenutno sarađujemo sa više od 10 opština koje subvencionišu kamatu za kredite koje poljoprivrednici sa teritorije tih opština uzimaju od poslovnih banaka. U zavisnosti od toga koji deo kamate subvencioniše opština, klijenti mogu uzeti čak i takve kredite gde nominalna kamatna stopa ka klijentima  iznosi 0%.”

A sada kako to izgleda u praksi. Kakva su iskustva poljoprivrednika koji su od vas uzeli  kredit za nabavku mehanizacije. Kako su  razmišljali pre kredita i u kojoj meri se način razmišljanja promenio nakon plaćanja prve rate otplate. Da li se pokajao ili je taj novac iskoristio na najbolji moguć način?

“Po podacima našeg sektora za kontrolu kvaliteta, 94% ispitanika na uzorku od 160 klijenata tokom 2014. godine, se izjasnilo da je kredit koji su uzeli kod Opportunity banke poslužio svojoj nameni, odn. da su njime ispunili svoj cilj. Zanimljiva je priča jednog našeg klijenta poljoprivrednika koju smo čuli na godišnjem susretu sa klijentima poljoprivrednicima, upravo povodom ispitivanja zadovoljstva uslugom i saradnjom sa bankom. Svoje zadovoljstvo, ovaj klijent, pretočio je u priču. Naime na jednoj slavi, komšija mu je ponudio da kupi mali polovan traktor, ostavljen u nasleđe, koji komšiji nije trebao. Naš klijent je nakon ponuđene cene, odmah rešio da ga kupi. Kad ga je žena, na očigled svih prisutnih, upitala kako misli da kupi traktor kad nemaju novca, on je odgovorio da nema novca, ali ima Milovana, svog savetnika u Opportunity banci za koga zna da će mu u najkraćem roku izaći u susret brzim odobrenjem kredita za kupovinu traktora”.

Ukoliko se pozajmljeni novac utroši na ono za šta smo ga pozajmili, poteškoća ne bi trebalo da bude. Odnosno rizici bi trebalo da budu svedeni na minimu. Ukoliko niste u mogućnosti da podignete kredit, a treba vam  nov traktor, bilo bi dobro da ragovarate sa komšijama da osnujete jedan mašinski prsten. O ovoj temi više u narednom istraživanju. Do tada budite mi dobro i zdravo.


autor teksta: Slaviša Stojković, novinar

Ostavite komentar