Praktični saveti za kontrolu sejalica pre setve

Polako se približava vreme setve pa da se malo podsetimo šta je sve potrebno uraditi oko pripreme sejačice za širokoredne kulture kako bi se smanili zastoji u setvi.

Pogledajte galeriju slika

Polako se približava vreme setve, pa da se malo podsetimo šta je sve potrebno uraditi oko pripreme sejačice za širokoredne kulture kako bi se smanjili zastoji u setvi jer su agrotehnički rokovi jako kratki, a neko možda ima i više kultura da seje.

Poznato nam je da se sejačice dele na:

  • mehaničke
  • i pneumatske (misli se na setvene aparate).
Dalje se pneumatske dele na one:

  • koje rade sa nadpritiskom ( kod nas je poznat predstavnik Becker i Great Plains na kojoj se nećemo zadržavati pošto ih ima samo par komada u Srbiji).
  • Koje rade sa podpritiskom (predstavnika ima mnogo IMT, Monosem, Gaspardo, Mater Macc, Sfoggia, Kuhn, Agria, OLT, .....).

Mehaničkih sejačica je sve manje pa ćemo ih ovog puta preskočiti. Postoje sa horizontalnim setvenim diskom, sa kosim diskom, sa hvatačima .... .
Nešto više da kažemo o predstavniku sejačica koje rade sa nadpritiskom. Princip rada je svima poznat seme iz sanduka upada u ćelije setvene ploče i vazduh sa nadpritiskom dobijenim pomoću turbine koja se pogoni od priključnog vratila traktora i preko dizne (šobe) izduvava višak semena i ubacuje ga u ćeliju setvene ploče. Prenosnim mehanizmom od oslonih točkova sejalice se preko menjača pogoni setvena ploča i nailaskom na izbijač seme se izbacuje na dno brazdice koju otvara raonik i zagrće se sa zemljom na koju posle nailaze nagazni točkovi sejalice i seme je uloženo na odgovarajuću dubinu i razmak od semena do semena. Naravno to vlasnik bira i podešava.

Na čega treba obratiti pažnju

Prvo na kardansko vratilo - da li ima zazora u krstovima kardanskog vratila ( ako ima treba krstove zameniti - kod pijačnih turskih kardanskih vratila nema igličastih ležaja nego se menja ceo kardan) i proveriti da li se lako izvlače teleskopske cevi - ako ne treba ih na silu razdvojiti ošmirglati i podmazati).

Krstovi kardana se podmazuju na osam sati rada. Za podmazivanje koristiti litijumsku mast tvrdoće NLGI 2 ( po pravilu bi trebalo da se koristi litijumska mast NLGI 2 sa dodatkom MoS2 - molibden di sulfid, ali je to mnogo vrsta masti u jednom poljoprivrednom gazdinstvu i neće se pravilno koristiti. Sledeće treba pregledati ozubljenje na vilama kardanskog vratila i ako je ozubljenje potrošeno potrebno je zameniti vile jer havarije mogu da budu gadne. Ako na vilama nije ispravan osigurač i njega treba zameniti ili kako većina radi probuši rupu na skroz i postave vijak i navrtku ali bi to trebalo uraditi ili sa kontra navrtkom ili samoosiguravajućom.
Ako neko montira kardansko vratilo sa nekom sigurnosnom spojnicom spojnica UVEK ide do radne mašine.

Turbina i osovina pogona turbine.

Uvek pre sezone proverite ležajeve i ako su jako povećani zazori potrebno je zameniti ležajeve i uvek koristiti u C3 varijanti ( sa povećanim unutrašnjim zazorom) jer se ovi ležajevi obrću na velikim brzinama u velikoj prašini i velikom opterećenju koje dolazi od remena koji se zateže velikom silom zbog proklizavanja. Treba proveriti remen da nije oštećen i da nije napukao, da mu ne nedostaju pojedini delovi. Pošto ovaj remen stoji skoro godinu dana nategnut (bar ja još u svojoj praksi nisam sreo vlasnika sejačice da je posle završetka setve otpustio remen) treba ga poprskati sprejom za remenje i to onaj deo koji ide do remenice i nije potrebno remen okupati jer se tada jako lepi i onda ga možete u svinjcu koristiti kao lepak za muve (bilo je i takvih stručnjaka). Sa ovi sprejom se impregnira remen i povećava se trenje izmedju remena i remenice. Proveriti zaptivenost turbine, creva cevi i creva do setvenih aparata jer hoće vremenom da postanu porozna i nemamo kvalitetnu setvu.

Postoje ovakve sejalice sa novijim visokim setvenim aparatom i ulagačem tipa Kinze (koje sa malim izmenama koriste i drugi proizvođači) sa diskosnim otvaračem brazdice i sprovodnikom semena. Postoje i starije izvedbe sa raonikom odnosno dva raonika, jedan je za šećernu repu i ide u kompletu sa prednjim kopirnim točkom.

Šta je bitno obezbediti i uraditi na setvenom aparatu.

Najvažnije je obezbediti hermetičnost celog setvenog aparata. Znači treba zameniti sve gume koje su pukle postale porozne ispucale. Podesiti diznu (šobu) na pravilnu udaljenost od setvene ploče i ako nema odušak na dizni, potrebno ga je napraviti da ne izbacuje seme iz ćelija. Što se tiče ploča ova sejačica nema mnogo izbora. Ima ploča za kukuruz, suncokret, šećernu repu, soju i za neke povrtarske kulture.

Karakteristično je da ploče imaju svoje izbijače semena čak ploča za soju ima dva jer su rupe (ćelije) u dva reda. Ploče, pogotovo za kukuruz treba da budu očišćene (ćelije) od Furadana ili nekog drugoginsekticida koji se nanosi na seme, a koji se taloži na ploče tokom setve. Potrebno je čak napraviti i alat da bi se i u toku rada mogle ploče očistiti na njivi kako bi se izbegla prazna mesta u redu. Razmak u redu podešava se na menjaču prema tabeli koja postoji uz svaku sejačicu.

Veliku pažnju treba obratiti na lanac kako pogonski tako i na menjaču.

Pregledati da li su potrošeni, da li na zglavkovima imaju zazora jer ih je tada potrebno zameniti. To nije velika investicija, ali je zato kvalitetnija setva. Latce treba podmazivati sprejom za lance sa dodatkom PTFE (teflon) kako bi se smanjilo lepljenje prašine jer tada dolazi do struganja osovinice na članku lanca i smanjuje mu se vek trajanja kao i preciznost setve. Potrebno je takodje podesiti dubinu setve podizanjem i spuštanjem zadnjih nagaznih točkova (točka). Ako ima dva točka podešavati razmaknutost nagaznih točkova u zavisnosti od dubine setve.Što je veća dubina veća je i razmaknutost točkova. Takodje podesiti zagrtače brazde na tipovima koji to imaju.

autor: Panon STIB
(tekst je autorski i podleže Zakonu o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, član 1. stav.2. Objavljen je u skladu sa Članom 40. Zakona. Svako neovlašćeno i ne dozvoljeno kopiranje smatra se kršenjem Člana 208. i kao takvo podleže sankcijama predviđenim Članom 215. i Članom 216.)

Pogledajte galeriju slika Ostavite komentar