Priprema sejalica za jare useve

U Srbiji na žalost većina postojećih mašina u proizvodnji kukuruza su tehnički i tehnološki zastarele. U stručnoj javnosti procenjuje se da je prosečna starost priključnih mašina  preko 20 godina, a berača i samohodnih kombajna 15 do 17 godina.

U Srbiji na žalost većina postojećih mašina u proizvodnji kukuruza su tehnički i tehnološki zastarele. U stručnoj javnosti procenjuje se da je prosečna starost priključnih mašina  preko 20 godina, a berača i samohodnih kombajna 15 do 17 godina.  Trenutno je poljoprivrednoj proizvodnji potrebno od 320.000 do 350.000 jedinica različitih poljoprivrednih mašina. Ekonomičnija proizvodnja kukuruza je pored izmene strukture proizvodnje, povećanjem površina pod semenskim, silažnim i kukuruzom šećercom moguća i primenom novih rešenja mašina za racionalniju obradu i setvu.

Rezultati savetodavca iz PSSS Smederevo Gorana Pavlovića i rezultati drugih istraživača ukazuju na neophodnost prilagođavanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli. Visoka preciznost u radu, kao i mogućnost prilagođavanja pneumatske sejalice za specifične uslove pojedinačne parcele daje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko-tehničkog kvaliteta.

Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od domaćinstva do parcele i nazad), podešavanje i provera sejalice pre puštanja u rad kao i kontrola rada sejalice tokom setve.

 1. Transport -mogućnost transportnog položaja (uzdužno kopčanje) ili preklapanje, ako ne postoje ove dve mogućnosti obavezno je vidno obeležavanje zbog sigurnosti u saobraćaju.
 2. Odabir ogovarajućeg agregata (traktor) po pitanju snage i hidraulike (vrlo je bitno da nema problema prilikom dizanja i spuštanja sejalice. Takođe i kardanski pogon da je odgovarajući po snazi i broju obrtaja. Postoji mogućnost kontrole broja obrtaja pogonskog vratila, što je važno zbog podešavanje pod i nadpritiska.
 3. Na osnovu parametara sejalice i agregata podešavati markere koji treba da ostavljaju jasne i vidne tragove bez prekida (kontinualan), a najvažnije je da omogući tačno spajanje prohoda sejalice.
 4. Podešavanje sejalice po horizontalnoj i vertilkalnoj liniji je takođe bitno i obavezno pre puštanja sejalice u rad.
 5. Podešavanje setvenog aparata kao najbitnijih elemenata kvalitetne setve je primarno. Dubina setve, razmak između semena i brzina setve.
 6. Brzina setve je ograničena faktorima na terenu. Sama brzina zavisi od sledećih faktora: Kvalitet predsetvene pripreme, snage traktora, veštine rukovaoca agregata, postignuti kvalitet setve (prazna i dupla mesta, ujednačena dubina setve, krivudavi redovi).           

Po izvršenju podešavanja sejalice neposredno pred setvu poželjno je izvrštiti proveru podešenosti svih parametara:
 • Naravno, po ubacivanju semena u sanduk za seme ručnim okretanjem pogonskih točkova dok je hidraulika na traktoru u podignutom položaju proveriti da li setvena ploča povlači seme iz mase.
 • Zatim, dali jedan otvor na ploči povlači jedno seme ili više, ili možda ima praznih mesta na ploči (u zavisnosti od toga fino podesiti skidač semena ili pritisak).
 • Sejalica treba da zauzme pravac kretanja u pravcu oranja po najdužoj liniji, odnosno da setveni sklop (agregat-sejalica) ima što manje gubitaka vremena u okretanju i sa što manje uzvrstaka.
 • Posle puštanja sejalice u rad potrebno je proveriti dubinu setve otkopavanjem zemlje, kao i raspored u redu (razmak između semena u cm).
 • Takođe je bitno da se proveri kvalitet zagrtanja nagaznim točkovima.
 • Provera uklapanja odnosno tačnog spajanja prohoda se proverava prilikom prvog okretanja i drugog okretanja agregatairanog sistema.

Ostavite komentar