Kakav je kvalitet goriva u Srbiji?

Srbija i BiH imaju zadovoljavajući kvalitet goriva, dok je Albanija ispod granice, saopšteno je na simpozijumu ''Regionalna saradnja-put do bolje kvalitete goriva'' u Sarajevu koji je održan sredinom 2014. godine.Kvalitet tečih goriva naftnog porekla koja se koriste kao energetska goriva i goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, a stavljaju se u promet na domaće tržište, definisan je pravilnikom Republike Srbije.

Pitanje koje, međutim, neretko postavljamo kao potrošači jeste kakav je kvalitet goriva i ko ga kontroliše.  Regionalne laboratorije za ispitivanje kvaliteta goriva u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu za srednju i istoču Evropu (REC) organizovali su do sada dva međulaboratorijska ispitivanja, čji su rezultati pokazali da BiH i Srbija imaju zadovoljavajući kvalitet goriva, a da je u Albaniji nešto ispod granica. Tokom predstavljanja rezultata rečno je da nezadovoljavajući kvalitet goriva ukazuje na to da je neophodno uvođenje monitoringa na pumpama, što BiH već ima, ali ne i Srbija. Cilj simpozijuma, koji je organizovala kuće za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe Inspekt RGH, je međusobna saradnja laboratorija i razmena iskustava od čga se očkuje poboljšanje kontrole goriva u regionu, a time i bolji kvalitet goriva.

Kako je Danijela Veselinović, u ime Organizacionog odbora simpozijuma rekla za Fenu, jedan od ciljeva simpozijuma je i da se napravi udruženje i asocijacija laboratorija koja će regionalno da bude povezana i koja će imati sačnjen akt ili memorandum da bi laboratorije lakše funkcionirale u smislu razmene uzoraka za međulaboratorijska ispitivanja.

Dvodnevni simpozijum u Sarajevu nastavak je aktivnosti vezanih za regionalnu saradnju laboratorija kada je reč nafti i naftnim derivatima. Prvi je organizovan pre tri godine u Makedoniji, a domaćin prošlogodišnjeg bila je Srbija.

Anketa koja je postavljena na sajtu Tvoj Stav, pokazuje da je 40,2 odsto potrošača (koji su uradili anketu) delimičo zadovoljno kvalitetom goriva, a da je kvalitetom zadovoljno manje od 10 odsto ( 6,86 % ). Da je gorivo različtog kvaliteta u zavisnosti od pumpe do pumpe misli više od 80 posto anketiranih. Mišljenja su, na osnovu komentara, najviše zasnovana na merenju potrošnje, rada motora u leru, snazi, pređenoj kilometraži i ostalo.

Na kojim pumpama je po mišljenju anketiranih najlošije, a na kojim je najkvalitetnije gorivo možete pogledati i sami na linku http://www.tvojstav.com/results/gkDH8wn815qhmrpVmWou/gde-sipate-gorivo.

Ostavite komentar