Roba garant za kredit

Novim Zakonom o prežetvenom finansiranju Republike Srbije predviđeno je da će ubuduće poljoprivrednici moći za otplatu kredita da grantuju i robom.

Od sledeće godine, prema usvojenom Zakonu o prežetvenom finansiranju, seljaci će moći da koriste useve kao bankarsku garanciju za novac koji će dobiti pre žetve. Kreditori će moći da budu komercijalne banke i prerađivači, a paori će kredit, u dogovoru sa poveriocima, vraćati u novcu ili robi.

Ministar poljoprivrede Republike Srbije Snežana Bošković izjavila je da će ovakav vid finansiranja počete od 1.juna 2015. godine. Radi se o kratkoročnim sredstvima, a poljoprivrednici će moći da finansiraju svoju proizvodnju, koristeći budući rod kao zalog za dobijanje sredstava.

Ovu mogućnost poljoprivrednici u Srbiji već imaju preko robnih zapisa koje izdaje Narodna banka Srbije, a kao garabt služi roba predata u neko od javnih skladišta. 

Ostavite komentar