Osiguranje useva

Ukoliko se dobro definišu uslovi osiguranja tj. ukoliko se uspostavi saradnja sa osiguravajućom kućom koja ima dobru ponudu i koja može da garantuje brzu konstataciju i isplatu šteta, ne postoji ni jedan dobar razlog da se usevi ne osiguravaju jer eventualne štete koje nastanu, ne mogu se kompenzovati „uštedama“ koje se ostvare neosiguravanjem useva.


Početkom setve, svake godine se pred poljoprivrednika postavlja slično pitanje a ono se odnosi na to, da li je potrebno osigurati useve ili ne? Mišljenja su oprečna i danas veoma mali broj poljoprivrednika osigurava svoje useve (po nekim informacijama to je samo oko 5%). U teoriji, osiguranje je slično kišobranu tj. ono ne može da spreči pojavu kiše ali može efekte te kiše znatno ublažiti. Ako bih morao da biram između toga, da li da osiguram svoje useve ili ne, odlučio bih se za ovu drugu opciju, tj. osigurao bih useve kako bi smanjio rizik smanjenja prinosa.
 
Ključna stvar kod osiguranja useva nije cena osiguranja, već pravilan izbor osiguravajuće kuće. Sigurno je svako od nas bar jednom čuo primer nekog poljoprivrednika koji je rekao da je jednom osigurao svoje parcele, led je pogodio njegovu parcelu i šteta je bila skoro potpuna a da mu je osiguravajuća kuća priznala samo 20-30% štete i da posle ovakvog iskustva taj poljoprivrednik više neće da osigurava svoje useve već je spreman da podnese rizik da će mu ponovo u budućnosti led pogoditi parcele. Sigurno nije dobra opcija, da se zbog jednog lošeg iskustva sa pogrešnom osiguravajućom kućom, prestane sa osiguravanjem useva i da se budući rod izlaže bespotrebnom riziku. Cene osiguranja useva su dosta povoljne (oko 2.000 din za pšenicu a na ovu cenu se može ostvariti i državna subvencija u iznosu od 40%) i ovaj trošak treba ukalkulisati u troškove proizvodnje.
 

Najbitnije je da se prilikom izbora osiguravajuće kuće tačno preciziraju uslovi, od kojih su najbitniji:

  • Šta pokriva osiguranje (grad, požar, oluja, udar groma i sl.)?
  • Koliko je okvirno vreme izlaska procenitelja kako bi se konstatovala šteta?
  • Koliko je okvirno vreme isplate osigurane sume u slučaju štete?
  • Cena osiguranja po hektaru ili jutru?

Ukoliko se dobro definišu uslovi osiguranja tj. ukoliko se uspostavi saradnja sa osiguravajućom kućom koja ima dobru ponudu i koja može da garantuje brzu konstataciju i isplatu šteta, ne postoji ni jedan dobar razlog da se usevi ne osiguravaju jer eventualne štete koje nastanu, ne mogu se kompenzovati „uštedama“ koje se ostvare neosiguravanjem useva.


Svako dobro!

Vladislav Nedić
nedicv@gmail.comOstavite komentar