Terminska prodaja poljoprivrednih proizvoda

Kod firmi koje se bave izvozom poljoprivrednih proizvoda,   terminska prodaja funkcioniše već dosta dugo i kao takva predstavlja dobru trgovačku opciju koju izvoznici imaju na raspolaganju. Terminsko ugovaranje je alat namenjen proizvođaču koji mu omogućava da tačno zna koliko će vredeti njegov proizvod i tako može smanjiti rizik promene cene na tržištu.

Sve češće se pominje termin „terminska prodaja poljoprivrednih proizvoda“, u ovom slučaju za primarne poljoprivredne proizvođače. Terminsko ugovaranje je alat namenjen proizvođaču koji mu omogućava da tačno zna koliko će vredeti njegov proizvod i tako može smanjiti rizik promene cene na tržištu. Kod firmi koje se bave izvozom poljoprivrednih proizvoda, terminska prodaja nije nikakva novost već naprotiv, terminska prodaja funkcioniše već dosta dugo i kao takva predstavlja dobru trgovačku opciju koju izvoznici imaju na raspolaganju. Međutim, kao što sam to i naveo na samom početku, u poslednje vreme se pominje mogućnost da i primarni poljoprivredni proizvođači imaju opciju da terminski ugovore prodaju svojih proizvoda. Ovim putem ću navesti neke osnovne informacije koje se odnose na ovaj alat a sve u cilju da poljoprivrednici razmotre i ovu opciju prilikom odlučivanja kome će prodati svoju robu.

Prvo moram da navedem da terminska prodaja nije isto što i prodaja „na zeleno“. Kod prodaje „na zeleno“, otkupljivači definišu neku cenu (koja je najčešće manja od prognozirane cene koja će biti u otkupu) i poljoprivrednik, ako mu ponuđena cena odgovara, prihvata tu cenu, novac dobija odmah a isporuku proizvoda vrši u periodu žetve.

Kod terminskog ugovaranja, razdvojeno je vreme ugovaranja poljoprivrednih proizvoda, isporuka i plaćanje.
Šta ovo konkretno znači? Pokušaću da ovu opciju hronološki prikažem u sledećem primeru:

  • Poljoprivrednik se tokom januara i februara (ako ne i ranije) odlučuje koju će kulturu sejati u proleće
  • Ako se poljoprivrednik odluči da to bude recimo kukuruz ili soja, on može budući rod, iako ga još nije ni posejao, terminski ugovoriti
  • Terminske cene su promenljive i one su svakog dana drugačije, ali ćemo za primer uzeti to da se poljoprivrednik odlučio da terminski ugovori kukuruz po ceni koja je aktuelna na današnji dan (22.03.2017. godine). Terminske cene diktira isključivo tržište a kao osnova se uzimaju cene koje su aktuelne na berzama u Parizu ili Čikagu
  • Ugovorena cena je fiksirana i ona ne može biti promenjena (poljoprivrednik sigurno dobija ovu cenu, bez obzira na cenu koja će biti na jesen tj. u vreme otkupa kukuruza)
  • U ugovorenom periodu isporuke (kod kukuruza je to najčešće period od 15. oktobra do 15. novembra), poljoprivrednik ima obavezu da isporuči svoj kukuruz na ugovoreno prijemno mesto otkupljivača
  • Nakon isporuke, poljoprivrednik dobija novac za svoj proizvod, po ugovorenoj ceni.

Ovakav alat predstavlja jednu dobru mogućnost za poljoprivrednike iz razloga što pruža kvalitetne informacije za planiranje sopstvene proizvodnje, jer ako je poznato po kojoj ceni se određena kultura može proizvesti (na bazi kalkulacije imputa, rada itd.), ako je poznato po kojoj ceni se ta kultura može prodati (kod terminskog ugovaranja cena je poznata već sada), poljoprivrednik može dosta lakše doneti odluku koju će kulturu sejati i koliko će mu ta kultura doneti profita.


Svako dobro!

Vladislav Nedić
nedicv@gmail.comOstavite komentar