Kombajn Claas Tucano modeli 480/470

Serija kombajna CLAAS Tucano namenjena je za srednja poljoprivredna gazdinstva, koji obrađuju do oko 500 ha. Obuhvata 6 modela sa slamotresima i 2 modela s tzv. Hybrid sistemom sa rotorima.

Proizvođač za svoje kombajne serije CLAAS Tucano kaže da su izuzetno kvalitetni, pouzdani, štedljivi kombajni. Ovaj model  nastavlja tradiciju CLAAS modela Medion i Mega. Njihova propusna moć od oko 12 t/h kod najmanjeg Tucana 320 pa sve do oko 40 t/h kod Tucana 480 omogućava da kombajni CLAAS Tucano u zavisnosti od uslova rada, modela i opreme opsluže 250 – 500 Ha. Ovaj model je među najpopularinijm kod srednjih gazdinstava u Europi.


Oprema utiče na efikasnost rada

Modeli Tucano 470 i 480 opremljeni su APS vršalicom širine 1,58 m ali iza tangencijalno postavljene vršalice se nalazi jedan uzdužno postavljeni aksijalni rotor koji preuzima ulogu slamotresa koji pomoću centrifugalne sile prisilno odvaja preostalu količinu zrna iz slame. Spoj vršalice i aksijalnog rotora u CLAAS su nazvali sistemom Hybrid. Takav način prisilnog odvajanja zrna je puno efektniji način od odvajanja zrna pomoću gravitacije na slamotresima, ali i od sistema gde je u kombajn ugrađen samo jedan aksijalni rotor bez tangencijalne vršalice. Zbog toga hibridni kombajni mogu imati i do 40 % veću propusnu moć u odnosu na kombajne sa slamotresima. Hybrid sistem nova je tehnologija vršenja koja predstavlja kombinaciju dve vrhunske tehnologija: tangentni APS sistem vršenja i efikasni Roto Plus sistem odvajanja zrna. Ova tehnologija nudi sledeće prednosti:

  • Prilagođavanje brzine bubnja kod vršenja nezavisna je u odnosu na brzinu rotora.
  • Mogućnost Individualnog prilagođavanja celog procesa različitim uslovima rada tokom dana.
  • Zaštitno vršenje s izuzetnim rezultatima.


Automatika i upravljanje

Automatiziovan sistem upravljanja tzv. Laser pilot omogućuje preciznu vožnju uz rub useva te na taj način rasterećuje vozača. Elektronski - optički senzor skenira rub između posečenih i neposečenih delova polja pomoću laserskog zraka. Sistem za obaveštenja CEBIS u svakom momentu korisniku pruža informacije, registruje sve promene i olakšava upravljanje.

Ostavite komentar