Klasični orošivači za zaštitu bilja

Sadašnja tehnika primene pesticida u voćnjacima i vinogradima zasniva se gotovo isključivo na postupku raspršivanja pomoću vazdušne struje proizvedene ventilatorom orošivača. Uvođenje ove tehnike bitno je doprinelo produktivnosti i kvalitetu rada.

Klasični orošivači

  • Ventilatori za tzv. kasičnim orošivačima smešteni su iza rezervoara, veoma nisko iz tih razloga se zovu nisko-vođeni ventilatori.

  • Njihova karakteristika je da, posmatrano u vertikalnoj ravni usmeravaju vazdušnu struju koso najviše.

  • Posmatrano u horizontalnoj ravni, vazdušnu struju usmeravaju pod uglom od 90 stepeni u odnosu na osu reda.

  • Smer usisavanja vazduha se poklapa sa smerom kretanja agregata tako praktično stvoreni oblak magle ”juri” traktoristu.

  • Klasične orošivače karakteriše veliki drift (zanošenje) tako da veoma zagađuju životnu okolinu.

  • Kod njih, procenat gubitka zaštitne tečnosti može ići čak 60%.


Teško prilagođavanje visinama

Usisavanjem vazdušne struje u smeru kretanja agregata i potiskivanjem bočno, postoji mogućnost ponovnog usisavanja  dela vazdušne struje što svakako nije dobro. Zbog dela vazdušne struje koja je usmerena u vis, deo zaštitne tečnosti nikad ne dospe na biljku. Zatvaranjem gornjih rasprskivača, ovi orošivači se teško prilagođavaju različitim visinama, odnosno različitim uzgojnim oblicima. 

Rasprskivači se obično postavljaju na rastojanju od 20 stepeni po vencu, npr. Venac od 240 stepeni ima 12 rasprkivača. Iz tih razloga udaljenost pojedinih rasprskivača od tretirane površine je različita. Kao posledica toga javlja se neravnomerna raspodela zaštitne tečnosti po zapremini krošnje, jer kapljice koje izlaze iz pojedinih rasprskivača prevaljuju različito rastojanje. Deo krošnje koji je bliži rasprskivaču prima veću količinu zaštitne tečnosti i obrnuto. Ovaj problem se uglavnom rešava postavljanjem rasprskivača različititog protoka u zavisnosti od njegove udaljenosti od ciljne površine.


Ima i pozitivnih strana

Pozitivna osobina klasičkog orošivača je ta što upravo zbog usmerenja vazdušne struje koso najviše,  veoma dobro prodilazi ispod lišća, podiže ga i time zaštitna tečost u dovoljnoj meri nanosi na naličje lista.

Ostavite komentar