Blog (anglizam, duži naziv weblog) je publikacija na Internetu (web-u) koja sadrži prvenstveno periodične članke na bilo koju temu. Blogovi mogu biti individualni i kolaborativni. Naš je individualan i svako je pozvan da izrazi svoje mišljenje na temu poljoprivredne mehanizacije.

Suša 2017- nenaučene lekcije srpske poljoprivrede

Ono čega smo se svi pribojavali krajem maja i početkom juna, upravo se i dogodilo. Naime, kao što je to svima već poznato, velika suša je pogodila Srbiju. Prognoze su da

Privatna poljoprivredna stručna služba?

Može li poljoprivredna stručna služba u Srbiji biti privatna? Da li bi je poljoprivrednici koristili?  Da li bi ovakav model bio održiv?  Temu obrađuje Vladisla

Spram operacije birati mehanizaciju

Poljoprivredna mehanizacija u voćarskoj proizvodnji doprinela je povećanmju prinosa, olakšala radne operacije i povećanju učinka. O tome smo pisali u prvom delu priče o m

Kontraverze o Zakonu o zemljištu

Kome je namenjen Zakon o zamljištu? Prvo da razjasnimo, ovo je pežorativan naziv ili ti odomaćen. Puno ime je toliko dugačko da ga ne vredi pisati.

Mehanizacija u voćarstvu I deo

U vremenu kada je važan svaki minut, i kada se greške ne tolerišu, a učinak jedini vrednuje, veoma je važno obavite sve agrotehničke mere u optimalnim rokovima.

Koliko košta sloga u Srbiji?

Koliko zaista košta sloga u Srbiji? Da li ste ikada postavili to pitanje sebi ili nekome koga poznajete? Kada ste poslednji put uradili nešto za svog komšiju, da li biste

Krediti za nabavku mehanizacije

Kakav dug, jedva sam otplatio kredit koji vučem sedam godina. Ma nikada više! Međutim, najčešće sredstvo obezbeđenja novca je i dalje kredit.

Ima li novih traktora u Centralnoj Srbiji?

Dok sam razmišljao kako da započnem  ovaj tekst, misao me je  vratila u vreme studija, slušanja a potom i polaganja ispita iz Poljoprivredne mehanizacije